Anasayfa » Kurumsal » Sağlık-Emniyet-Çevre ve Kalite Politikamız
Sağlık-Emniyet-Çevre ve Kalite Politikamız
SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE VE KALİTE POLİTİKASI

Kerem İş Sağlığı ve Güvenliği Dan.Müh.San.ve Tic.Ltd.Şti.; İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetimi uygulamalarında sürekli gelişme vizyonu doğrultusunda;

vMüşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamak,
vHizmet verdiği işyerlerinin ve kendi çalışanlarının, toplumun sağlık ve güvenliğini korumak,
vİnsan, malzeme ve çevreye gelebilecek zararı minumum seviyeye indirmek,
vÇalışanlarıyla, tedarikçileriyle, müşterileriyle ve işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla çalışarak, sağlıklı ve verimli sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak,
için; aşağıdaki ilkelere göre çalışmalarını gerçekleştirmeyi taahhüt eder.


vSağlık, emniyet, çevre ve kalite uygulamalarımızda ilgili yasal mevzuata(kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ), standardlara ve müşteri gerekliliklerine uymak,

vMüşterilerimizin ve çalışanlarımızın algılamalarını izlemek ve değerlendirmek,

vSağlık, emniyet ve çevre hizmetlerimize ilişkin tehlikeleri belirlemek, riskleri ve çevresel etkileri değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak/alınmasını sağlamak, tespit ve önerilerde bulunmak, meydana gelebilecek çevresel olumsuzlukları, kaza ve meslek hastalıklarını önlemek,

vSağlık, emniyet, çevre ve kalite yönetim sistemimizin paydaşlarımız tarafından uygulanması, geliştirilmesi, çevre koruma ve güvenlik bilincinin artırılması için eğitim faaliyetleri düzenlemek,

vİş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite performansımızı sürekli olarak geliştirmek; gelişmeyi izlemek ve etkinliğini artırmak amacıyla yönetim sistemlerini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmek,

Ülkü EMER
Yayınlama Tarihi: 01.01.2017 Şirket Müdürü
Revizyon No : 0
Revizyon Tarihi :