Anasayfa » Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi » İşyeri Risk Analizi
İşyeri Risk Analizi
RİSK ANALİZİ (DEĞERLENDİRMESİ)

İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir çalışma olan risk değerlendirmesi 01.01.2013 tarihinden itibaren 6331 sayılı kanun gereğince en az 1(bir) çalışanı bulunan (apartmanlar dahil) tüm işyerleri için yasal bir zorunluluktur. Konusunda deneyimli uzmanlarımızın desteği için arayınız.

RİSK ANALİZİ (DEĞERLENDİRMESİ) NEDİR ?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütünü ifade eder.

Diğer bir anlatımla, risk analizi, riski kabul edilebilir düzeye indirebilmek amacıyla yapılan her türlü eylem ve tehlikeyi değerlendirme yöntemidir. Riskleri değerlendirirken tehlikenin neden olduğu olayın sonuçları ve olasılığı dikkate alınmalıdır. Bu sayede gelecekte olabilecek olaylar ve onların potansiyel sonuçları hakkında kararlar verebilir ve önlemler alabiliriz. Uygun bilgi kullanılarak olay hakkında çok kesin bir şekilde emin olmasak da, en iyi tahmini yapabiliriz.

Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydalarını;

·         Tehlike ve riskleri önceden görebilme,

·         Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,

·         İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,

·         Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,

·         Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini,

·         Yatırımın ve tasarrufların güvence altına alınması,

olarak sıralayabiliriz.