Anasayfa » Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi » İş Güvenliği Hizmetleri
İş Güvenliği Hizmetleri
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

A,B ve C sınıfı  iş güvenliği uzmanlarımızla, işyeri tehlike sınıfına göre firmalara iş güvenliği hizmetleri vermekteyiz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

v İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak
v İşyerinde İş sağlığı ve Güvenliği açısından alınması gereken bütün önlemleri işverene bildirmek
v Çalışma ortamı gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek
v Çalışanlara yapılan iş göz önünde bulundurularak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek
v Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak
v İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapmak
v İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak,
v Acil durumlarla  ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek,
v Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlamak
v İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulamasını takip etmek