Anasayfa » Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi » İşyeri Hekimliği
İşyeri Hekimliği
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfını göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİMİZ

v İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik etmek
v Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
v Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
v İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
v İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
v İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
v Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
v İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
v İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
v Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
v İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek