ÇED-Çevre Danışmanlık
ÇED DANIŞMANLIK HİZMETİ
KEREM İş Sağlığı ve Güvenliği Dan.Müh.San.veTic. Ltd. Şti. olarak 23.12.2015 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğumuz “ÇED Yeterlik Belgesi” ile aşağıdaki faaliyetlerde hizmet vermekteyiz.
+Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Raporu Hazırlanması
+Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
+ÇED Kapsam Dışı Başvuruları ve Takibi
+Bildirim Formu (ÇED İzleme)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projenin veya gelişmenin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreçte, olumsuz yöndeki etkilerin önceden tespit edilip önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda proje için yer ile teknoloji alternatifleri belirlenerek değerlendirilir. Projenin işletme ve işletme sonrasında ise izleme ve denetleme çalışmaları yürütülür.
Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamında değerlendirme ve işlem basamakları aşağıda özetlenmiştir.


ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için; "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.
Başlanması durumunda proje bedelinin % 2’si kadar idari para cezası uygulanır. Ayrıca olumlu karar çıkana kadar faaliyet durdurulur.
ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanır.


ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ
KEREM İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Ltd. Şti. 19.12.2013 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesini” almış olan firmamız; faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin, mevzuata uygunluğu, fiziki şartların yeterliliği, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığı vb. konularda tespitler yaparak, Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınması ile ilgili gereken tüm işlemlerin yürütülmesi hizmetlerini vermektedir.
 
Çevre Danışmanlık Kapsamında Verilen Hizmetler;
- Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusu/alınması ile ilgili hizmetler
- Çevre İzin ve Lisans Belgesi başvurusu/alınması ile ilgili hizmetler
- Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi için gerekli evrakların alınması, hazırlanması, yazışmaların takibi
- Çevresel Ön Durum Tespiti
- Bildirimler ve belgelendirme işlemleri
- İş akım ve proses özeti hazırlanması
- Genel vaziyet planı hazırlanması
- Atık envanterinin oluşturulması
- Atık Yönetim Planı hazırlanması
- Atık Beyan Formlarının hazırlanması
- Atık bertaraf/gerikazanım yöntemlerinin ve teslim edilecek firmalarının belirlenmesinde teknik destek
- Çevre Bilinçlendirme Eğitimlerinin verilmesi,
* Çevre Bilinci Eğitimi,
* Atık Yönetimi Eğitimi,
* Çevre Mevzuatı Bilinçlendirme Eğitimi,
* Çevre Etki Boyut Değerlendirmesi,
* Çevresel Yasal Şartların İşletmelerde Uygulanma Yöntemleri,
* Çevresel Kazaların Araştırılması, Önleme ve Müdahale Yöntemleri vb.
- İç tetkik faaliyetleri ve raporlanması
- Çevresel Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması